Historia Pracowni

Firma powstała w 1908 roku,a jej założycielem był wybitny specjalista z Węgier artysta Dezydery Mocznay.

W tej pracowni Ryszard Janek poznawał wszelkie tajniki zawodu pod bacznym okiem mistrza D. Mocznaya. Umiejętności swoje doskonalił także w Artystycznym Zakładzie Witrażownictwa i Malarstwa Kościelnego-Polichromia w Poznaniu.

W 1936 roku mistrz Dezydery Mocznay honorując talent, lojalność i oddanie przekazuje Ryszardowi Jankowi swoją firmę. 

Po drugiej wojnie światowej Ryszard Janek przenosi firmę do Poznania, do dzielnicy Łazarz przy ul. Niegolewskich 30.

Po ojcu  Ryszardzie Zakład Witraży przejął syn Marek. 

Marek Janek absolwent Politechniki Poznańskiej i mistrz artysta witrażownictwa od lat 80-tych ubiegłego wieku swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie przekazywał nam synom. 

W 1993 roku Pracownię Witraży przenieśliśmy do Janikowa k/Poznania przy ul.Gnieźnieńskiej 87, gmina Swarzędz. Od 25 lat mistrzowie witrażownictwa Tomasz i Robert Janek nieprzerwanie prowadzimy działalność pod tym adresem.

Od początku prowadzenia działalności nasza pracownia realizowała witraże w katedrach, kościołach, kaplicach, gmachach użyteczności publicznej, restauracjach, dworkach itd. 

Jako spadkobiercy kunsztu artystycznego rzemiosła witrażowego Dezyderego Mocznay’a kontynuujemy solidną szkołę poznańską, podtrzymując wiedzę, doświadczenie i tradycje rodzinne.